IMG_4874

Hong Kong

Walking Man, Hong Kong, Novembre 2013

Image

IMG_8905IMG_8920IMG_8925IMG_8923IMG_8986IMG_8984IMG_8909

Paris

Je suis Charlie, Paris, 11 janvier 2015

Image

IMG_3431

New York

Wall Street, New York, Mai 2013

Image

IMG_5056

Hong Kong

Vente sur l’eau, Hong Kong, Décembre 2013

Image

IMG_3653

New York

Marché à Chinatown, New York, Mai 2013

Image

IMG_4960

Hong Kong

Marché, Hong Kong, Novembre 2013

Image